Pracovníci Technických služeb Hradec Králové se v roce 2011 nenudili

 •  Velké množství rozsáhlých i drobnějších investičních akcí udělalo město prostřednictvím své společnosti Technické služby Hradec Králové v roce 2011. Renovace vodotečí, doplnění herních prvků, opravy silnic nebo nezbytné práce na sociálních zařízeních ve školách. Na sklonku roku instalovali do ulic města pracovníci technických služeb vánoční osvětlení a denním chlebem jim bylo samozřejmě i čištění města.

   Kromě běžných drobných oprav dětských hřišť a městského mobiliáře byla provedena oprava vodoteče ve Slatině. Řada přišla například také na doplnění moderních herních prvků na dětských hřištích Poděbradova, ve vnitrobloku Gočárova a U Lachtana. Pracovníci této městské společnosti se zaměřovali i na opravu střechy na budově tenisového areálu Malšovice a na další etapu zkapacitnění vodoteče P2. V základních a mateřských školách opravovali sociální zařízení za více než 6,5 mil. Kč. Na letišti se zabývali zvýšením spolehlivosti energetické přenosové sítě. Další práce se týkaly snižování spotřeby elektrické energie a zvyšování provozní bezpečnosti, samozřejmě se ve městě instalovalo tradičně vánoční osvětlení stromů. Technické služby se činily také v oblasti zeleně a čištění města.

  „V létě nebyla nouze o bouřky doprovázené silným větrem. Je štěstím, že tyto jevy nedosahovaly takové síly, aby docházelo k vážným škodám na stromech a následně i na dalším majetku. I přes nutné úspory v oblasti péče o veřejnou zeleň a čistotu města se podařilo v těchto činnostech udržet velmi slušný standard,“ uvedl Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace. Dodal, že povedenou akcí byla rovněž rekonstrukce stromořadí a chodníku v ulici V Lipkách. V roce 2011 přibylo do města 482 nových stromů a více jak čtyři tisíce keřů.  Další práce byly zaměřeny na údržbu místních komunikací.
  „V roce 2011 se podařilo zlepšit velmi frekventované veřejné prostranství před hotelem Alessandria a část nástupní plochy zastávky MHD. Ze staré betonové plochy tvořené starou dlažbou rozměru 30 x 30 centimetrů, která byla na mnoha místech popraskaná a ve špatném technickém stavu, tam vznikla rozmanitá plocha tvořená asfaltovými pásy v zámkové dlažbě, která je doplněna prvky pro slabozraké a nevidomé. Dále byly vysazeny v této ploše dva stromy osazené v litinové mříži,“ řekl Jiří Henzl, ředitel společnosti Technické služby Hradec Králové. Další velkou změnou byly dlouho připravované stavební úpravy středového chodníku V Lipkách.
  „V úseku od náměstí Svobody po druhý silniční okruh došlo k obnově asfaltové komunikace s přejezdovými prahy a prvky pro slabozraké a nevidomé občany. V této lokalitě byl doplněn i nový mobiliář v podobě odpadkových košů a laviček,“ konstatoval Martin Soukup.
  Velkou změnou bylo zřizování vyhrazených cyklistických pásů v hlavním dopravním prostoru. Například v ulicích Na Drahách a Československé armády. „Cyklisté se dočkali vyhrazeného jízdního pruhu doplněného piktogramy se symbolem cyklisty. V důležitých dopravních místech jsou tyto pásy červeně podbarveny speciální hmotou Granoplast,“ vysvětlil Jiří Henzl. Doplnil, že v ulici Hálkova byly opraveny chodníky po obou stranách ulice, které měly tři druhy povrchů (mozaiku, dlažbu 30 x 30 cm a ražené betony). Došlo ke sjednocení povrchu novou betonovou dlažbou rozměru 20 x 10 centimetrů, včetně prvků pro slabozraké a nevidomé občany. Technické služby se zabývají také zimní údržbou.
  „Z hlediska zimní údržby byla zima v lednu až březnu 2011 průměrná, v listopadu a v průběhu prosince je zatím oproti minulému roku klidnější. V průběhu zimního období zároveň dochází k opravě vozovek studenou asfaltovou směsí – a to i při záporných teplotách. Není tudíž omezena sjízdnost komunikací z důvodu technického stavu,“ podotkl Jiří Henzl.

KATEGORIE ZPRAVODAJSTVÍ

Vyhledávání

Přihlášení uživatele

 
Zapomenuté heslo
Ještě nemáte svůj uživatelský účet a rádi byste diskutovali nad zveřejněnými reportážemi a účastnili se našich soutěží o hodnotné ceny?
Založte si účet ZDE