Nespalujme doma odpady

 •  Se začátkem topné sezóny zase naplno vyvstává, zejména v okrajových částech města, každoroční problém znečišťování ovzduší z domácích topenišť spalujících nekvalitní paliva a různé odpady. Mnozí z nás určitě znají pocity rozčilení a naprosté bezmoci, když lidé v okolí spalují odpadky či topí odřezky dřevotřísek nebo starými okenními rámy a vznikající zplodiny Vás dusí nejen venku, ale často i doma v bytě.

   

   S neustálým zdražováním plynu, elektřiny či palivového dřeva jistě někteří lidé přemýšlejí, jak ušetřit na vytápění. Záměna kvalitních paliv za odpad určitě není tou správnou cestou. Naopak, jedná se o velmi sobecké jednání, kdy drobné úspory jsou vyváženy poškozováním zdraví svého, svých dětí a mnoha dalších lidí v okolí.  
  Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Při spalování odpadů vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší - k těm známějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny. Pravidelným doprovodem těchto jedů je zápach obtěžující obyvatele v širokém okolí. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnostech je považováno za největší plošný zdroj dioxinů i polyaromatických uhlovodíků.Proto spalujme jen to, co do kamen patří (tj. schválené palivo)! Topíte-li dřevem, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Pokud jste už přeci jen pálili něco jiného než čisté suché dřevo, popel pak může obsahovat poměrně hodně toxických látek - proto ho nepoužívejte na zahradě.
  Čím škodí pálení odpadů?
  Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také náš hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je také látka rakovinotvorná, stejně jako styren, jehož vlivem dochází při vysokých koncentracích k poškození očí a sliznice, jeho dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim proto ohled.
  Nespalujte doma zejména:
  plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více, čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití tohoto plastu je nutno omezovat, výrobky z PVC či balené v PVC obalech je nejlepší nekupovat. I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET lahví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků. Plasty patří do příslušných kontejnerů na separovaný odpad, nikoliv do kamen!
  dřevotřísky, nábytek, okenní rámy a jiné natřené, lepené či chemicky ošetřené dřevo - jejich pálením vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím.
  zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), jinak patří do nádob na bioodpad, popř. do směsného odpadu (nevyužitelné zbytky jídla).
  celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší uvolňují těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování nechtěných reklamních letáků do schránky.
  tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy.
  nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy.
  pneumatiky - jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
  Co říkají zákony k pálení odpadu?
  Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Město proto zajišťuje pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů (mobilní svoz, sběrné dvory) i systém třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.) je používání odpadů jako paliva výslovně zakázáno! Fyzické osoby jsou dále povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy – v Hradci Králové omezuje spalování rostlinných materiálů obecně závazná vyhláška č. 8/2006.
  Autor textu: Adam ZÁRUBA s použitím podkladů Sdružení Arnika

   

KATEGORIE ZPRAVODAJSTVÍ

Vyhledávání

Přihlášení uživatele

 
Zapomenuté heslo
Ještě nemáte svůj uživatelský účet a rádi byste diskutovali nad zveřejněnými reportážemi a účastnili se našich soutěží o hodnotné ceny?
Založte si účet ZDE