Místopis pro taxikáře opět podmínkou

 •  Od příštího roku smí taxikáři v Hradci Králové poskytovat své služby pouze po úspěšném složení zkoušky ze znalosti místopisu, předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele. Zastupitelé tak využili možnosti, kterou legislativa obcím nad dvacet tisíc obyvatel nabízí.

   Novinky, které zpřísní podmínky taxikářům, jsou vymezeny v obecně závazné vyhlášce města Hradec Králové a platí pro výkon práce řidiče taxislužby na území města.  V posledních letech docházelo k půtkám mezi hradeckými taxislužbami a taxikáři z jiných měst při větších festivalech nebo akcích nadregionálního charakteru 

  „Tímto krokem eliminujeme taxislužby z jiných měst, které měly tendenci vyjíždět a vytěsňovat ty naše hradecké,“ uvedl Zdeněk Fink, primátor města.
  Zákon dává statutárním městům a dalším obcím s počtem obyvatel nad dvacet tisíc možnost stanovit v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou obce, jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce, povinnost prokázat zkouškou řidiče taxislužby znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru a způsob provádění zkoušky. Po úspěšně vykonané zkoušce vydá město účastníkovi zkoušky osvědčení a vyznačí v něm časový a územní rozsah jeho platnosti a zároveň zašle kopii vydaného osvědčení dopravnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází. Takové osvědčení je veřejnou listinou. 
  „Účinnost obecně závazné vyhlášky je od 1. ledna příštího roku. Termín je stanoven zejména s ohledem na nutnost přípravy podkladů pro konání zkoušek,“ vysvětluje tajemnice Magistrátu města Hradec Králové Markéta Bartušová.
  Text nové vyhlášky zahrnuje zákonem stanovené požadavky a upravuje využití internetu a webových stránek magistrátu města pro vypsání termínů zkoušek na celý kalendářní rok, popisuje podrobně organizaci vlastní zkoušky a její průběh. Vyhláška také stanoví jmenování zkušební komise vedoucím odboru dopravy, nastavuje způsob uplatnění námitek proti výsledku či proti průběhu zkoušky a zmiňuje se i o postupu v případě zkoušky opravné. „Prokázání znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele dle této obecně závazné vyhlášky je řidič taxislužby povinen prokázat kontrolním orgánům od 1.července 2012. Osvědčení získaná dle nařízení rady města č. 1/1999 o podmínkách provozování taxislužby na území města Hradec Králové jsou platná,“ dodává Pavla Černá z odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové.
  Prokázání znalostí z místopisu města bylo pro řidiče taxislužby podmínkou už od roku 1999. Na sklonku roku 2006 však zastupitelstvo tuto povinnost zrušilo.

KATEGORIE ZPRAVODAJSTVÍ

Vyhledávání

Přihlášení uživatele

 
Zapomenuté heslo
Ještě nemáte svůj uživatelský účet a rádi byste diskutovali nad zveřejněnými reportážemi a účastnili se našich soutěží o hodnotné ceny?
Založte si účet ZDE